Σάββατο, 20 Απριλίου, 2024

Ημερήσιο Αρχείο: 23/01/2024

Εισφορά αλληλεγγύης: Ο πίνακας με τις μηνιαίες κρατήσεις στις κύριες συντάξεις

Λόγω τυπογραφικού λάθους, στη σελίδα 2 του τελευταίου φύλλου της εφημερίδας μας και στο άρθρο με τίτλο «Εισφορά αλληλεγγύης-Απροκάλυπτα αντισυνταγματική η διπλή φορολογία», μπήκε...