Σάββατο, 20 Απριλίου, 2024

Ημερήσιο Αρχείο: 31/01/2024

Υπηρεσίες γιατρού για τον μήνα Φεβρουάριο

Εκτός της έκαστης Τρίτης του μηνός Φεβρουαρίου, ο αρμόδιος γιατρός θα παράσχει τις υπηρεσίες του και θα εξυπηρετήσει τους συναδέλφους, στα γραφεία του Συλλόγου...