Εισφορά αλληλεγγύης: Ο πίνακας με τις μηνιαίες κρατήσεις στις κύριες συντάξεις

Λόγω τυπογραφικού λάθους, στη σελίδα 2 του τελευταίου φύλλου της εφημερίδας μας και στο άρθρο με τίτλο «Εισφορά αλληλεγγύης-Απροκάλυπτα αντισυνταγματική η διπλή φορολογία», μπήκε εσφαλμένος πίνακας με τις μηνιαίες παρακρατήσεις για την εισφορά αλληλεγγύης στις κύριες συντάξεις.

Σας ζητάμε συγνώμη και σας παραθέτουμε τον σωστό πίνακα:

  • Από 1.400 ευρώ έως 1.700 – 3%
  • Από 1.701 έως 2.000 – 6%
  • Από 2.001 έως 2.300  – 7%
  • Από 2.301 έως 2.600  – 9%
  • Από 2.601 έως 2.900 –  10%
  • Από 2.901 έως 3.200 –  12%
  • Από 3.201 έως 3.500 13%
  • Από 3.501 και πάνω 14%