Σάββατο, 20 Απριλίου, 2024

Ημερήσιο Αρχείο: 09/01/2024

Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και όχι εξαπάτηση των συνταξιούχων

Με αφορμή τα ερωτήματα και τους προβληματισμούς που μας κατέθεσαν πολλοί συνάδελφοι που δεν έλαβαν ή έλαβαν πολύ μικρότερη σύνταξη από αυτή που ανέμεναν,...