Ημερομηνίες Καταβολής Συντάξεων Σεπτεμβρίου 2023

Οι πληρωμές των συντάξεών μας για τον μήνα Σεπτέμβριο, θα ξεκινήσουν την Τρίτη 29 Αυγούστου 2023.

Συγκεκριμένα, την Τρίτη 29/08/2023 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις, για όσους το ΑΜΚΑ λήγει σε 1,3,5,7,9.

Την Τετάρτη 30 Αυγούστου θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις, για όσους το ΑΜΚΑ λήγει σε 0,2,4,6,8.