Ημερομηνίες Καταβολής Συντάξεων Μαΐου 2023

Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες

Οι πληρωμές των συντάξεών μας για το μήνα Μάιο, θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 26 Απριλίου 2023.

Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 26/04/2023 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις, για όσους το ΑΜΚΑ λήγει σε 1,3,5,7,9.

Την Πέμπτη 27 Απριλίου θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις, για όσους το ΑΜΚΑ λήγει σε 0,2,4,6,8.