Ημερομηνία Καταβολής Συντάξεων Νοεμβρίου 2023

Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι

Οι πληρωμές των συντάξεών μας για τον μήνα Νοέμβριο, θα διενεργηθούν τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου.