Ηλεκτρονική πλατφόρμα για απασχολούμενους συνταξιούχους – Πότε θα κατατίθενται οι αιτήσεις

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Δεχθήκαμε πολλά τηλεφωνήματα από μέλη του Συλλόγου που εργάζονται ή θέλουν να εργαστούν και αναζητούν πληροφορίες σχετικά το νέο πλαίσιο που ισχύει για τους απασχολούμενους συνταξιούχους.

Σας ενημερώνουμε ότι εντός του Φεβρουαρίου, το υπουργείο Εργασίας θα ενεργοποιήσει ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για απασχολούμενους συνταξιούχους.

Πρόκειται για μια διαδικασία που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και λειτουργεί παράλληλα με την έκδοση των αντίστοιχων Υπουργικών Αποφάσεων (ΥΑ), ώστε να τεθούν τυπικά και ουσιαστικά σε εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις του πρόσφατου Ασφαλιστικού Νόμου (ν.5078/23).

Πιο συγκεκριμένα:

Για τους απασχολούμενους συνταξιούχους η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί κατά το ήμισυ, καθώς οι 30.000 που βρίσκονται στην σχετική λίστα του ΕΦΚΑ, έπαψαν να υπόκεινται στην παρακράτηση 30% της σύνταξής τους. Την ίδια στιγμή όμως, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η διαδικασία καταβολής (επίσης με παρακράτηση στην πηγή), του πόρου 10%  επί του εισοδήματός τους, αν πρόκειται για μισθωτούς ή 40% – 50% επί της ασφαλιστικής κατηγορίας που έχουν επιλέξει, αν πρόκειται για μη μισθωτούς ασφαλισμένους.]

Για συμβεί κάτι τέτοιο, θα ενεργοποιηθεί ειδική πλατφόρμα, όπου θα μπορούν να εισέρχονται τα λογιστήρια  των επιχειρήσεων, όπου απασχολούνται οι συνταξιούχοι και να τροποποιούν την Αναλυτική Περιοδική τους Δήλωση (ΑΠΔ). Εκεί θα υπάρχει ειδική επισήμανση για τους απασχολούμενους συνταξιούχους και θα γίνεται έτσι, η ανάλογη ειδική παρακράτηση, ανά περίπτωση. Υπολογίζεται ότι με την έναρξη λειτουργίας της διαδικασίας, θα ανέλθουν στα επίπεδα των 50.000, όσοι συνταξιούχοι τελικά επιλέξουν να δηλώσουν επίσημα τη συνέχιση της απασχόλησής τους.