Χρηστικές πληροφορίες για την ασφαλιστική ικανότητα

Υπάρχουν συνάδελφοι που μας καταγγέλλουν ότι ενώ πληρούν τις προϋποθέσεις για ασφαλιστική ικανότητα (και τα έμμεσα μέλη που έχουν δηλώσει), τα ηλεκτρονικά συστήματα του ΕΦΚΑ τους εμφανίζουν ανασφάλιστους.

Τι συμβαίνει λοιπόν σ’ αυτές τις περιπτώσεις και τι πρέπει να κάνετε;

Τα ηλεκτρονικά συστήματα του ΕΦΚΑ ενημερώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και μπορείτε να επιβεβαιώσετε την Ασφαλιστική Ικανότητα σας μέσω της πλατφόρμας https://apps.e-efka.gov.gr/eAccess/login.xhtml.

Ωστόσο εάν εξακολουθεί το σύστημα να μην εμφανίζει ότι έχετε Ασφαλιστική Ικανότητα, παρ’ ότι καλύπτετε τις προϋποθέσεις, θα πρέπει να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο email: d.aparoxon@efka.gov.gr.

Βέβαια ο πιο εύκολος και άμεσος τρόπος είναι η επίσκεψη στις κατά τόπους Διευθύνσεις ΕΦΚΑ. Η εξυπηρέτησή σας για τη χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας σε αυτή την περίπτωση γίνεται χωρίς ραντεβού. Η εξυπηρέτηση γίνεται από όλες τις Τοπικές Διευθύνσεις, ανεξάρτητα από το που ανήκουν, για την ενημέρωση των στοιχείων τους στο Μητρώο.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                             Ο Γεν.Γραμματέας

Γιώργος Πεπόνης                    Τάσος Γεωργιάδης