Σάββατο, 18 Μαΐου, 2024

Ημερήσιο Αρχείο: 27/02/2024

Υπηρεσίες γιατρού για τον μήνα Μάρτιο

Εκτός της έκαστης Τρίτης του μηνός Μαρτίου, ο αρμόδιος γιατρός θα παράσχει τις υπηρεσίες του και θα εξυπηρετήσει τους συναδέλφους, στα γραφεία του Συλλόγου...