Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Διοικητικού Συμβουλίου της 23/4/2024

Στην Αθήνα, σήμερα την 23η Απριλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 συνήλθαν στα γραφεία του Συλλόγου, Βερανζέρου 13, ύστερα από πρόσκληση του πλειοψηφούντος συμβούλου Γιώργου Πεπόνη, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αναφέρονται στο πρακτικό αρχαιρεσιών της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

Σ’ αυτή παραβρέθησαν όλα τα μέλη και αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, ακολούθησε η εκλογική διαδικασία από την οποία προέκυψαν τα εξής:

Πεπόνης Γεώργιος – Πρόεδρος (φωτό)

Γεωργιάδης Αναστάσιος – Γενικός Γραμματέας

Κουτρούλης Ηλίας – Αντιπρόεδρος και ειδικός γραμματέας

Γεωργιόπουλος Γεώργιος – Ταμίας

Φίλλιπας Θωμάς – Μέλος

Θωμόπουλος Νικόλαος – Μέλος

Μπακάρας Ιωάννης – Μέλος

Κοντός Χρήστος – Μέλος

Βελεγράκης Γεώργιος –  Μέλος

Κατόπιν τούτων λύθηκε η συνεδρίαση

Τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών (Στοιχεία από Εφορευτική Επιτροπή)