Πρόσκληση στην Τακτική – Απολογιστική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου

Πρόσκληση στην Τακτική – Απολογιστική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου

 

Συνάδελφε – Συναδέλφισσα,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, σε μια από τις πιο κρίσιμες περιόδους για τη χώρα αλλά και το συνταξιουχικό κίνημα, σας καλεί στην τακτική -απολογιστική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Φεβρουαρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ, στο ξενοδοχείο «Τιτάνια», οδός Πανεπιστημίου 54.

Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι:

1. Εκλογή Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης
2. Λογοδοσία Διοίκησης επί των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο από 01/01/2016 έως 31/12/2016.
3. Χαιρετισμοί προσκεκλημένων προς τα μέλη της γενικής συνέλευσης.
4. Οικονομικός Απολογισμός για την περίοδο από 01/01/2016 έως 31/12/2016.
5. Εκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
6. Έγκριση Οικονομικού Προϋπολογισμού έτους 2017
7. Τοποθετήσεις Συνάδελφων επί των πεπραγμένων και δευτερολογία Προέδρου.
8. Έγκριση Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού έτους 2016.
9. Έγκριση ψηφίσματος Γενικής Συνέλευσης

Συναδέλφισσα – Συνάδελφε, η παρουσία σου είναι επιβεβλημένη προκειμένου και με τη δική σου συμβολή, να ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις που θα καταστήσουν το Σύλλογο πιο ισχυρό αλλά και πιο αποτελεσματικό στην προώθηση των σοβαρών μας αιτημάτων.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                     Ο Γεν. Γραμματέας
Αναστάσιος Γεωργιάδης        Γιώργος Πεπόνης