Ημερομηνίες Καταβολής Συντάξεων Ιουλίου 2023

Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες

Οι πληρωμές των συντάξεών μας για το μήνα Ιούλιο, θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2023.

Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 28/06/2023 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις, για όσους το ΑΜΚΑ λήγει σε 1,3,5,7,9.

Την Πέμπτη 29 Ιουνίου θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις, για όσους το ΑΜΚΑ λήγει σε 0,2,4,6,8.