Εκλογές 2024: Στις 9 & 10 Απριλίου με ηλεκτρονική ψηφοφορία – Στις 11 Απριλίου με κάλπες

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.ΕΦ.Ε) που εκλέχθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Συλλόγου Συνταξιούχων ΕΛΤΑ, της 12-03-24, θα προκηρύξει τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη μελών για τα Κεντρικά Όργανα Διοίκησης του Συλλόγου καθώς και των μελών των Περιφερειακών Επιτροπών.

Η Διοίκηση του Συλλόγου, μέσω και της Γενικής Συνέλευσης, κατέθεσε πρόταση στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, η ηλεκτρονική ψηφοφορία να διεξαχθεί στις 9 και 10 Απριλίου και οι κάλπες να «στηθούν» στις 11 Απριλίου.

Πιο συγκεκριμένα:

Α) στις 9 και 10 Απριλίου ηλεκτρονικά για όσους έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο του Συλλόγου

Β) Στις 11 Απριλίου με φυσική παρουσία (σε κάλπη)

Γίνεται καθαρό ότι τα μέλη του Συλλόγου θα ψηφίσουν μια φορά με τον τρόπο που θα επιλέξουν, είτε ηλεκτρονικά είτε στην κάλπη

Όσοι δεν καταφέρουν στις 9 και 10 Απριλίου να ψηφίσουν ηλεκτρονικά, μπορούν να ψηφίσουν στις κάλπες στις 11 Απριλίου.

Ψήφος εμπιστοσύνης στο προεδρείο

Την πλήρη αποδοχή και έγκριση από την Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση, έτυχαν το έργο και τα πεπραγμένα της Διοίκησης κατά το 2023. Οι συνάδελφοι που συμμετείχαν στην Γ.Σ, ενέκριναν με συντριπτική πλειοψηφία τον διοικητικό και τον οικονομικό απολογισμό της περασμένης χρονιάς, καθώς επίσης και τον οικονομικό προϋπολογισμό του 2024.

Τις επόμενες ημέρες θα αναρτηθούν τα βίντεο από την Εκλοαπολογιστική Συνέλευση.