Πώς θα υποβάλλετε ηλεκτρονικά στον ΕΟΠΥΥ τα δικαιολογητικά παροχής γυαλιών όρασης

Συνάδελφοι – Συναδέλφισσες

Έχοντας γίνει αποδέκτες πολλών ερωτημάτων, που αφορούν την ηλεκτρονική αίτηση προς τον ΕΟΠΥΥ, για την παροχή γυαλιών όρασης, σας παραθέτουμε έναν αναλυτικό οδηγό για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε.

Αρχικώς πρέπει να έχετε  έτοιμες φωτογραφίες των παρακάτω τριών αρχείων:

 • απόδειξη αγοράς
 • βεβαίωση οπτικού
 • πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου τράπεζας ή άλλου εγγράφου που πιστοποιεί τον αριθμό IBAN προς καταχώρηση.
  Ένας εύκολος τρόπος να φωτογραφήσετε τα τρία έγγραφα, ένα-ένα, είναι με το κινητό σας και στη συνέχεια αποστέλλετε τη φωτογραφία που πήρατε επισυναπτόμενη στο email σας. Στη συνέχεια από το email σας «κατεβάζουμε» τις τρεις φωτογραφίες, σε ένα σημείο έτσι ώστε να είναι εύκολο να τις βρείτε και να τις στείλετε όταν σας ζητηθούν ,συνήθως στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή μας.

Η Διαδικασία για την ηλεκτρονική αίτηση

ΜΕΤΑΒΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ   https://eopyy.gov.gr/

 1. ΕΠΙΛΕΞΤΕ « ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) »
 2. ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ Taxisnet ή (αν έχετε ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ ΕΟΠΥΥ. (Οι έμμεσα ασφαλισμένοι εισέρχονται στην πλατφόρμα με τους δικούς τους κωδικούς εκτός αν πρόκειται για ανήλικα προστατευόμενα μέλη)
 3. ΕΠΙΛΕΞΤΕ «Υποβολή Ατομικού Αιτήματος »
 4. ΕΠΙΛΕΞΤΕ «ΘΕΜΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ» : «ΟΠΤΙΚΑ» και από κάτω τον πενταψήφιο Ταχυδρομικό Κώδικα «ΤΚ» της κατοικίας σας .
 5. ΣΤΗΝ ΔΕΞΙΑ ΣΤΗΛΗ «Στοιχεία Επικοινωνίας» συμπληρώνουμε το  email μας και το κινητό μας τηλέφωνο
 6. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ «ΑΦΟΡΑ» αν πρόκειται για έμμεσο ή άμεσο μέλος και συμπληρώστε τον ΑΜΚΑ. (Οι έμμεσα ασφαλισμένοι αφού επιλέξουν «έμμεσο μέλος» εισάγουν τον δικό τους ΑΜΚΑ και τα υπόλοιπα προσωπικά τους στοιχεία. Μόνο στο πεδίο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» ,στην δεξιά στήλη, εισάγουν αυτά του άμεσα ασφαλισμένου. Για ανήλικα προστατευόμενα μέλη πληκτρολογήστε το ΑΜΚΑ τους πάνω αριστερά στο πλαίσιο αναζήτησης). Στην συνέχεια πληκτρολογούμε το ΙΒΑΝ ΧΩΡΙΣ ΤΑ ΚΕΝΑ .
 7. Στο πεδίο «ΠΟΣΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ» αναγράφουμε το ακριβές ποσό του παραστατικού(απόδειξη) που μας δόθηκε από το κατάστημά.
 8. Στην στήλη « Στοιχεία Παραπεμπτικού/Γνωμάτευσης » φωτίζουμε-επιλέγουμε τον αριθμό που συμπίπτει με αυτόν που βρίσκεται κάτω ακριβώς από το barcode στη γνωμάτευση παροχών ΕΚΠΥ που μας χορήγησε ο οφθαλμίατρος μας και πατάμε το  > έτσι ώστε από την αριστερή στήλη «Διαθέσιμες» να μεταφερθεί στην δεξιά «Επιλεγμένες».
 9. ΑΝΕΒΑΣΤΕ πατώντας «+» «ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΑ» τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που σας ζητούνται (απόδειξη αγοράς, βεβαίωση οπτικού, πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου τραπέζης ή άλλου εγγράφου που πιστοποιεί τον αριθμό IBAN που καταχωρήσατε). Ανεβάζουμε με το + ένα αρχείο κάθε φορά με την σωστή σειρά από την θέση που τα έχουμε τοποθετήσει στην αρχική προεργασία.
 10. Τσεκάρουμε το τετράγωνο κάτω από το « Αναλαμβάνω την υποχρέωση να τηρώ για πέντε (5) έτη το σύνολο των πρωτοτύπων δικαιολογητικών των ατομικών μου αιτημάτων και να τα προσκομίσω στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, εντός 20 ημερών από την ενημέρωσή μου, οποτεδήποτε μου ζητηθεί.»
 11. Ομοίως το τετράγωνο κάτω από  «Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις του νόμου για ψευδή δήλωση, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι τα ατομικά μου στοιχεία, τα αντίγραφα εγγράφων τα οποία συνυποβάλλω με το ηλεκτρονικό μου αίτημα και το αιτούμενο ποσό, είναι αληθή και ορθά.»
 12. Πατάμε «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ»

Σημειώνουμε στο τέλος τον αριθμό καταχώρησης που μας δίνει το σύστημα για την ηλεκτρονική μας αίτηση, καθώς και το υποκατάστημα του ΕΟΠΥY, που αν χρειασθεί θα επικοινωνήσουμε.