Ενημερωτικά σημειώματα: Η ηλεκτρονική υπηρεσία του ΕΦΚΑ

Συνάδελφοι -Συναδέλφισσες

Σας παραθέτουμε αναλυτικό οδηγό με τα βήματα που πρέπει να κάνετε, προκειμένου μέσω του επίσημης ιστοσελίδας του ΕΦΚΑ (efka.gov.gr) να εντοπίσετε και να εκτυπώσετε τα σημειώματα.

Βήματα για την εκτύπωση των ενημερωτικών σημειωμάτων

Πρώτο βήμα: Είσοδος στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ (efka.gov.gr).

Δεύτερο βήμα: Επιλέγετε την ενότητα «Συνταξιούχοι»

Τρίτο βήμα:  Επιλέγετε την ενότητα «Πληρωμές»

Τέταρτο βήμα: Επιλέγετε την ενότητα «Εκτύπωση μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος»

Πέμπτο βήμα: Κάνετε κλικ στην ενότητα «Ενημερωτικά Σημειώματα Συντάξεων από 1/1/2019» στο κουμπί «Είσοδος στην υπηρεσία»

Έκτο βήμα: Επιλέγετε τον σύνδεσμο «Συνέχεια στο ΤAXISNET».

Με την επιλογή στον σύνδεσμο αυτόν, το σύστημα ανακατευθύνει τον χρήστη στην ιστοσελίδα  της ΓΓΠΣ, όπου απαιτείται να εισάγει τα στοιχεία του προς πιστοποίηση, αυτά που χρησιμοποιεί για την είσοδό του στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΓΓΠΣ (TAXISNET).

Έβδομο βήμα: Γίνεται είσοδος την υπηρεσία της ΓΓΠΣ εισάγοντας τα username και password των προσωπικών κωδικών που διαθέτετε για την εισαγωγή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΓΓΠΣ.

Όγδοο βήμα: Γίνεται Πιστοποίηση – Εξουσιοδότηση στη ΓΓΠΣ

Ένατο βήμα: Ολοκληρώνοντας την ανωτέρω διαδικασία, θα μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ, όπου θα πρέπει να εισάγετε τον Α.Φ.Μ, τον Α.Μ.Κ.Α, τον Κωδικό Οπτικής Επιβεβαίωσης  και να πατήσετε το κουμπί «Είσοδος», προκειμένου να ολοκληρωθεί η πιστοποίηση.

Δέκατο βήμα: Μετά τον πιστοποίηση θα οδηγηθείτε στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Ενημερωτικά Σημειώματα Συντάξεων από 1/1/2019» και εμφανίζεται πλοηγός με την επιλογή «Ενημ.Σημειώματα».

Ενδέκατο βήμα: Με την επιλογή «Ενημ.Σημειώματα» θα εμφανιστούν τα στοιχεία σας.

Δωδέκατο βήμα: Συμπληρώστε τα πεδία «Ετος πληρωμής» και «Μήνας πληρωμής» από τις σχετικές λίστες τιμών και πατήστε το κουμπί «Αναζήτηση». Κατόπιν θα εμφανιστεί το πλήθος των συντάξεων που χορηγούνται από τον ΕΦΚΑ.

Δέκατοτρίτο βήμα: Πατώντας εκτύπωση θα σας εμφανιστεί το ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων.