ΔΡΑΣΕΙΣ & ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018 12:11

Κρατήσεις ΕΟΠΥΥ: Διεκδικούμε την επιστροφή όλων των ποσών!

Αποστείλαμε εξώδικο στον ΕΦΚΑ και επιστολή-υπόμνημα στο υπουργείο Εργασίας

Η επιστροφή των κρατήσεων του ΕΟΠΥΥ πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2017, κατόπιν και των πρωτοβουλιών και δράσεων της Διοίκησης, με επανειλημμένες παρεμβάσεις προς την κυβέρνηση. Ωστόσο, παρατηρήθηκε, ότι δεν επεστράφησαν όλα τα ποσά στα μέλη μας και αυτό συνέβη για τον εξής λόγο:

Στον υπολογισμό που έγινε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, δεν υπολογίστηκαν οι κρατήσεις που αφορούν τα ποσά της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

H διοίκηση προχώρησε σε έκτακτο διοικητικό συμβούλιο, στις 4/1/2018, από το οποίο προέκυψε η εξής ομόφωνη απόφαση: Να κινήσει όλες τις συνδικαλιστικές και νομικές διαδικασίες και να εντείνει τις πιέσεις προς την κυβέρνηση, προκειμένου να υλοποιήσει, μέσω νέου νόμου, την ένταξη της εισφοράς αλληλεγγύης στον υπολογισμό για τις κρατήσεις του ΕΟΠΥΥ.

Προς αυτή την κατεύθυνση η Διοίκηση απέστειλε εξώδικο προς τον ΕΦΚΑ, αλλά και επιστολή προς το υπουργείο Εργασίας και τον αρμόδιο υφυπουργό Αναστάσιο Πετρόπουλο, για την επιστροφή όλων των ποσών που προκύπτουν από τις κρατήσεις υπέρ ΕΟΠΥΥ, από το 2012 έως σήμερα.

Εξώδικο προς τον ΕΦΚΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ  ΠΑΝΤΟΣ  ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ  ΚΑΙ  ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤ’ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 

  1. Του Αναστάσιου Γεωργιάδη, κατοίκου Αθηνών, οδός Σπυρ. Τρικούπη, αριθμός 43, συνταξιούχου, με ΑΜΚΑ 03064601036 και ΑΜ ΙΚΑ 9456390.
  2. Του Γεωργίου Γεωργιόπουλου του Φωτίου, κατοίκου Αθηνών, οδός Μυτιλήνης, αριθμοί 65 – 67, συνταξιούχου, με ΑΜΚΑ 14064802094 και ΑΜ ΙΚΑ 0837756 1.
  3. Του Γεράσιμου Ζηνεμπή του Αθανασίου, κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, οδός Ηρακλέους, αριθμός 21, συνταξιούχου, με ΑΜΚΑ 17123802278 και ΑΜ ΙΚΑ 6832000.
  4. Του Ιωάννη Ζώη του Γεωργίου, κατοίκου Π. Πεντέλης Αττικής, οδός Στεφανίας, αριθμός 60, συνταξιούχου, με ΑΜΚΑ 0108390011 και ΑΜ ΙΚΑ 0392845 1.
  5. Του Νικολάου Θωμόπουλου, κατοίκου Βύρωνος Αττικής, οδός Αθανασίου Διάκου, αριθμό 29, συνταξιούχου, με ΑΜΚΑ 27105200938 και ΑΜ ΙΚΑ 3165162 1.
  6. Του Ηλία Κουτρούλη του Ιωάννου, κατοίκου Ν. Ηρακλείου Αττικής, οδός Μπιζανίου, αριθμός 47, συνταξιούχου, με ΑΜΚΑ 24094700994 και ΑΜ ΙΚΑ 203801100.
  7. Του Ιωάννη Μπακάρα, κατοίκου Καισαριανής Αττικής, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου, αριθμός 64, συνταξιούχου, με ΑΜΚΑ 0202540372 και ΑΜ ΙΚΑ 2723015.
  8. Του Αθανασίου Νιάσκα, κατοίκου Ιλίου Αττικής, οδός Καλυψούς, αριθμός 20, συνταξιούχου, με ΑΜΚΑ 11063301615 και ΑΜ ΙΚΑ 1904900 και
  9. Του Γεωργίου Πεπόνη, κατοίκου Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Πυθαγόρα, αριθμός 23, συνταξιούχου, με ΑΜΚΑ 30055101197 και ΑΜ ΙΚΑ 1515608 1.

 

ΚΑΤΑ

 

Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ», με έδρα την Αθήνα, επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου, αριθμός 16, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

 

Άπαντες τυγχάνουμε συνταξιούχοι των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) Α.Ε. και λαμβάνουμε τις κατά νόμω δικαιούμενες συντάξεις.

Όπως καλώς γνωρίζετε, από το έτος 2012 έως το Σεπτέμβριο του έτους 2016, κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων στο Ν.2084/1992, ο υπολογισμός της εισφοράς υπέρ ΕΟΠΥΥ (4% αρχικώς και στη συνέχεια 6%) πραγματοποιείτο επί του ονομαστικού ποσού που αναγράφετο στις Πράξεις Συνταξιοδότησής μας και όχι επί του πραγματικά καταβαλλόμενου, που προκύπτει μετά την αφαίρεση των μνημονιακών κρατήσεων - μειώσεων - εισφορών αλληλεγγύης συνταξιούχων των νόμων 3865/2010, 3986/2011, 4024/2011, 4051/2012 και 4093/2012 (όπως ορθώς εφαρμόζεται πλέον κατ' εφαρμογή του Ν.4387/2016).

Διαμαρτυρόμενοι για τα ως άνω σας αποστείλαμε την από 17-8-2017 Εξώδικη Διαμαρτυρία – Πρόσκληση – Δήλωση μετ’ επιφυλάξεως δικαιωμάτων μας, με την οποία σας καλούσαμε να προβείτε στις δέουσες ενέργειες, προκειμένου όπως, λαμβανομένου υπ' όψιν του άρθρου 44 του Ν. 4387/2016, επιστραφεί στον καθένα από εμάς ξεχωριστά το επιπλέον ποσό που έχει παρακρατηθεί για την Υγειονομική μας Περίθαλψη από το έτος 2012 έως το Σεπτέμβριο του έτους 2016, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους σχετικούς νόμους, νομιμοτόκως από την ανά μήνα παρακράτηση του κάθε επιμέρους ποσού.

Πράγματι, την 29-11-2017 μας επιστρέψατε μέρος του ποσού που είχε παρακρατηθεί λανθασμένα για την Υγειονομική μας Περίθαλψη από το έτος 2012 έως το Σεπτέμβριο του έτους 2016 και όχι το σύνολό του ως οφείλατε.

Επειδή επιφυλασσόμεθα παντός νομίμου δικαιώματός μας, προκειμένου να διεκδικήσουμε τα πραγματικά ποσά των αναδρομικών που μας αναλογούν στο καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο κατά περίπτωση Δικαστήριο.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας

 

ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ

Όπως προβείτε στις δέουσες ενέργειες, προκειμένου όπως, λαμβανομένου υπ' όψιν του άρθρου 44 του Ν. 4387/2016, επιστραφεί στον καθένα από εμάς ξεχωριστά το πραγματικό επιπλέον ποσό που έχει παρακρατηθεί για την Υγειονομική μας Περίθαλψη από το έτος 2012 έως το Σεπτέμβριο του έτους 2016, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους σχετικούς νόμους, νομιμοτόκως από την ανά μήνα παρακράτηση του κάθε επιμέρους ποσού, ενημερώνοντάς μας αναλυτικώς για τις κρατήσεις που έχουν γίνει ανά μήνα, καθώς και για το ποσό που απομένει να μας επιστραφεί.

Αρμόδιος  Δικαστικός  Επιμελητής  εντέλλεται  να  επιδώσει  νόμιμα την παρούσα  σε αυτόν  που απευθύνεται  για  να  λάβει  γνώση  και  για  τις  νόμιμες  συνέπειες,  αντιγράφοντάς  την  ολόκληρη  στη  σχετική  έκθεση  επιδόσεώς του.

 

Επιστολή στον υφυπουργό Εργασίας Αναστάσιο Πετρόπουλο

Κ. υπουργέ

Με το άρθρο 2 του νόμου 4501, που ψηφίστηκε στη Βουλή στις 22-11-17, ορίσατε ότι ο υπολογισμός για την επιστροφή των κρατήσεων υπέρ ΕΟΠΥΥ, θα γίνει με βάση τους νόμους 4024, 4051 και 4093.

Παρανόμως, δεν συμπεριλάβατε στον υπολογισμό, τα ποσά που προέρχονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης , υποστηρίζοντας ότι δεν αποτελούν μνημονιακές κρατήσεις.

Όπως περιγράφεται σε εγκύκλιο του υπουργείο Εργασίας «από 1/7/2016, η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης υπέρ ΕΟΠΥΥ για παροχές ασθενείας σε είδος συνταξιούχων που καλύπτονται για παροχές σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ, καθορίζεται σε ποσοστό 6% και υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου ποσού κύριας σύνταξης, αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38, του ν.3863/2010 (Α’115) και των παραγράφων 11 και 12, του ν3986/2011 (Α’152)».

Η  Διοίκηση του Συλλόγου ζητάει την αναθεώρηση της εγκυκλίου που αφορά στην εισφορά αλληλεγγύης.

Απαιτούμε την αναθεώρηση-τροποποίηση του άρθρου 2 του νόμου 4501, έτσι ώστε να συμπεριληφθεί και η εισφορά αλληλεγγύης, στον υπολογισμό των επιστραφέντων ποσών από τις κρατήσεις υπέρ του ΕΟΠΥΥ.

Η επιστροφή όλων των χρημάτων που προκύπτουν από τα παρακρατηθέντα ποσά υπέρ ΕΟΠΥΥ, αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα των συνταξιούχων.

Δεν θα νομιμοποιήσουμε την παρανομία!

Δώστε άμεσα λύση!

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ 164

 

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Για θέματα που σχετίζονται με τα ασφαλιστικά, τα συνταξιοδιοτικά αλλά και προβλήματα που προκύπτουν από περικοπές, συμμετοχές σε φαρμακευτικές δαπάνες και άλλα, θα λειτουργεί καθημερινά ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας στον Σύλλογο μας. Στα τηλέφωνα 210-3847811 και 6932184195 ο πρόεδρος του Συλλόγου, Γιώργος Πεπόνης, θα απαντάει στις κλήσεις σας και θα προσπαθεί να επιλύσει τις απορίες σας.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

« May 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ